Regulamin darmowa dostawa na walentynki

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej dotyczącej darmowej dostawy produktów (dalej „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Mott Coffee Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Tarnowie pod adresem ul. Racławicka 14, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie IIX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000771492, NIP 9930671182, REGON 382557318, adres e-mail: e-sklep@mottcoffee.eu, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Akcja Promocyjna trwa od 01.02.2022 r. do 15.02.2022 r. .
 4. Akcja Promocyjna obejmuje zamówienia składane w sklepie internetowym Organizatora prowadzonym pod adresem: https://mottcoffee.eu (dalej jako „Sklep Internetowy”).
 5. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla każdej osoby, która dokona zakupu w Sklepie internetowym oraz która jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełni warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Akcja promocyjna dotyczy zamówień realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice kraju nie jest objęta promocją.
 7. Promocją objęty jest każdorazowy zakup przez jednego uczestnika towarów oferowanych w Sklepie Internetowym.
 8. Uczestnik ma prawo do zakupu na promocyjnych zasadach nieograniczonej ilość towarów.
 9. W celu wzięcia udziału w Promocji należy dokonać w Sklepie zakupu dowolnego produktu spośród produktów będących w ofercie Sklepu.
 10. Promocję można łączyć z innymi promocjami, kodami rabatowymi lub ulgami udzielanymi przez Organizatora.
 11. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora lub pisemnie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej”. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, opis sytuacji, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 12. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacji i powiadomi Uczestnika o wynikach rozpatrzenia reklamacji zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 13. Dane osobowe uczestników Akcji Promocyjnej będą przetwarzane w celu realizacji Akcji promocyjnej oraz wykonania umowy sprzedaży przez Organizatora Akcji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Akcji.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone zostały pod adresem: https://mottcoffee.eu/politykaprywatnosci .
 15. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej konieczne jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki i treść niniejszego Regulaminu w procesie składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 16. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://mottcoffee.eu/regulaminy
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl