Czym jest kawa fair trade i direct trade?

Czym jest kawa fair trade i direct trade?

Odpowiedzialny konsument chce mieć świadomość, że zakupiona przez niego kawa została wyprodukowana w sposób uczciwy, z poszanowaniem praw człowieka oraz zasad zrównoważonej gospodarki. Dlatego też na rynku kawowym coraz częściej można spotkać się z określeniami: handel sprawiedliwy i handel bezpośredni. Każdy z nich zakłada nieco odmienne podejście do produkcji i sprzedaży kawy.

Czym jest kawa fair trade?

Kawa fair trade jest produktem, którego wytwarzanie i dystrybucja opiera się na zasadach sprawiedliwego handlu. Fair trade to oddolny ruch społeczno-biznesowy o międzynarodowym zasięgu. Jego idea narodziła się w latach 60. XX w. jako odpowiedź na marginalizację i ubóstwo producentów z Afryki i Ameryki Łacińskiej. Początkowo miał na celu wspieranie rękodzielników. W latach 80. i 90. XX w. rozszerzył się na inne gałęzie produkcji, a zwłaszcza przemysł spożywczy. Największy odsetek obrotów całej organizacji, przynosi obecnie kawa fair trade.

Jakie wymogi stawia się produkcji kawy fair trade?

Gwarancją sprawiedliwego handlu kawą jest widniejący na opakowaniu certyfikat fair trade. Ma on przeciwdziałać niepewnej sytuacji plantatorów kawy z globalnego Południa. Produkcja i dystrybucja kawy fair trade obarczona jest szeregiem wymogów, do których należą:

  • stabilna cena produktu,
  • przynajmniej roczne kontrakty,
  • uczciwe praktyki handlowe,
  • mechanizmy wspierające rozwój społeczności lokalnej,
  • bezpieczne i godziwe warunki pracy rolników,
  • ograniczenie szkodliwych dla środowiska środków chemicznych.

Czym jest kawa direct trade?

W odróżnieniu od systemu fair trade, idea handlu bezpośredniego nie wiąże się z działaniem konkretnej organizacji. Dzięki nawiązywaniu bezpośrednich relacji między palarnią i plantatorem, kawa direct trade kupowana jest wprost od rolnika. Założeniem tego modelu handlu jest maksimum obopólnych korzyści dla wszystkich jego uczestników. Omijanie pośredników sprzedaży sprawia, że do kieszeni plantatora trafia godziwa, stała zapłata. Ta z kolei mobilizuje go do wytwarzania ziaren najwyższej jakości. Nabywca może ją skutecznie kontrolować dzięki bliskiej współpracy z rolnikiem.

Kawa direct trade w Mott Coffee

Systemy fair trade i direct trade pomagają w ustabilizowaniu rynku kawowego i poprawie jakości życia plantatorów. Dlatego też podejmując decyzję o zakupie, warto mieć na uwadze nie tylko jakość produktu, ale także przejrzystość i uczciwość mechanizmów jego pozyskiwania i sprzedaży. W Mott Coffee jedno nie wyklucza drugiego. Oferowana przez firmę kawa specjalistyczna to starannie wyselekcjonowany produkt niekomercyjny, sprowadzany bezpośrednio od dwóch plantatorów z dalekiej Kostaryki. Ich wybór poprzedziły kilkuletnie poszukiwania, skutkujące uzyskaniem kawy o unikalnych walorach smakowych i zapachowych.

Więcej

Kommentare (0)

Es gibt noch keine Kommentare. Sei der Erste, der einen Beitrag schreibt!

Hinterlassen Sie einen Kommentar

Bitte beachten Sie, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen